Strona domowa Strona domowa Dodaj do ulubionych

Oferta \ Klient końcowy

     

Jeśli jesteś klientem końcowym zapoznaj się z zamieszczonymi tu informacjami. W bieżącym opisie każdy znajdzie coś dla siebie - szef firmy, przedstawiciel działu kadr, przedstawiciele działu IT.

     

Generalne cechy naszych produktów


Oprogramowania:
- Baza danych MSSQL zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych, możliwa jest integracja z innymi aplikacjami opartymi na tej samej platformie, 
- Zastosowana nowoczesna technologia .NET pozwala na skalowalną rozbudowę aplikacji,  oprogramowanie jest kompatybilne z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft,
- Aplikacje KDSystem napisane są w architekturze 3 warstwowej, dzieki temu ograniczony jest negatywny wzajemny wpływ modyfikacji w poszczególnych modułach aplikacji,
- Oprogramowanie podzielone jest na wiele dedykowanych modułów, dzieki czemu są one "lżejsze" i bardziej niezawodne.


Sprzętu:
- sprzęt produkowany jest w Polsce u renomowanych wytwórców z zachowaniem wysokich wymogów jakościowych (nie zlecamy produkcji w Chinach),
- bardzo wysoka niezawodność redukuje koszty związane z serwisowaniem,
- kontrolery wykorzystują bardzo odporny na zakłócenia system komunikacji, oparty na pętli prądowej z izolacja galwaniczną (odpadaja wszelkie problemy z tzw. prądami wyrównawczymi),
- w przypadku wykorzystania kontrolerów Ethernetowych obciążenia sieci są pomijalnie małe (typowo 0,4 - 0,8kB/s),
- każdy kontroler posiada własną bazę danych użytkowników, własny bufor pamięci zdarzeń oraz zegar, dzieki czemu cały system KD jest wysoce niezawodny (w przypadkach awarii zasilań, uszkodzeń magistrali),
- kontrolery współpracują z praktycznie każdym typem czytnika, posiadającym interfejs wieganda (26,32,34,37,42,44 bity). Jest to najpopularniejszy standard, preferowany przez największych światowych producentów. Klient może wybrać dowolny czytnik, kierując się estetyką oraz walorami prestiżowymi.


 

Kadry, Płace

System RCP proponowany jest w 2 pakietach:
- Wersja uproszczona, zintegrowana z aplikacją zarządzania systemem kontroli dostepu (KDManager) - bezpłatna.
- Wersja rozbudowana, oparta na dedykowanym module RCPManager dla bardziej wymagajacych użytkowników.
Uproszczony system RCP umożliwia:
- określenie strefy RCP (jako sumy wybranych obszarów kontrolowanych), dla której naliczany jest czas pracy; w systemie można określić tylko jedną, wspólną strefę dla wszystkich pracowników,
- wybór osób, dla których wykonywane są naliczenia czasu pracy,
- tworzenie raportu RCP prezentującego czas przebywania osób w obszarach RCP, na zasadzie od wejścia do wyjścia,
- raport można zapisać do pliku csv w celu dalszej obróbki.

Oprogramowanie w wersji zaawansowanej, oparte na module programowym RCPManager, przeznaczone jest dla średnich i dużych firm.
Cechy oprogramowania to:
- wszystkie cechy systemu uproszczonego,
- możliwość tworzenia wielu stref RCP, różnych dla różnych grup pracowników,
- możliwość integracji z oprogramowaniem kadrowo-płacowym (plik wymiany lub widok DB),
- możliwość grupowego planowania czasu pracy (harmonogramy),
- wprowadzanie dodatkowych parametrów czasu pracy,
- rozróżnienie dób astronomicznych i pracowniczych,
- wykorzystanie wielu systemów czasu pracy,
- ewidencja absencji i urlopów wypoczynkowych,
- wybór spośród różnorodnych raportów RCP dostępnych w systemie.

Informatyka

Oprogramowanie KDSystem to kilkanaście dedykowanych modułów, wykorzystujących wspólną bazę danych MSSQL. W skrajnym przypadku każdy moduł może pracować na niezależnym komputerze, podłączonym do wspólnej sieci ethernet.
Wybrane cechy KDSystem:
- Dedykowane moduły programowe pozwalają na optymalne wykorzystanie oprogramowania na wyspecjalizowanych stanowiskach.
Dla przykładu, służby ochrony mogą korzystać z aplikacji EventsMonitor, monitorującej ruch osób na obiekcie w czasie rzeczywistym. W recepcji może pracować aplikacja KDGuests, ewidencjonująca ruch gości, aplikacja KDKeys może wspomóc rejestrowanie ruchu kluczy do wybranych pomieszczeń. Moduł KDManager może pracować na stanowisku administratora systemu kontroli dostępu (Administracja), natomiast moduł RCPManager w dziale Kadr. Rozbudowany system uprawnień pozwala delegować kompetencje operatorów.
- Oprogramowanie wykorzystuje technologie klient-serwer. W celu połączenia z bazą danych wykorzystywany jest jeden port TCP/IP , dzięki czemu stosunkowo łatwa jest integracja sieciowa (w tym routing).
- System współpracuje zarówno z bezpłatną wersją bazy danych (MSDE), jaki i wersją pełną (Standard lub Enterprise Edition). W tym drugim, zalecanym przypadku, system zyskuje pełne możliwości administrowania bezpieczeństwem danych.
- Zastosowanie nowoczesnej bazy danych to również możliwość integracji z oprogramowaniem innych producentów. W naszym systemie wykorzystujemy zarówno mechanizm plików wymiany jak i bezpośredniego dostępu do danych przez prespektywy.
- Miernikiem klasy systemu jest wysoce niezawodny system akwizycji oraz przechowywania danych. System transmisji opiera się na tranzakcjach, wykrywana jest utrata łączności z serwerem SQL. Dodatkowe zabezpieczenia sprawiają, że żadne zdarzenie zarejestrowane w kontrolerze nie zostanie utracone.
- System w wersji Standard oraz Enterprise, został zaprojektowany do obsługi wielu lokalizacji. Lokalizacją może być magistrala lokalna, podłączona do portu USB lub RS, jak również węzeł sieci ethernet o ustalonym adresie IP (kontroler wyposażony w moduł ethernet). Liczba obsługiwanych lokalizacji jest nieograniczona. Dzieki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zarządzanie wieloma rozproszonymi obiektami w calym kraju (np. oddziały firmy).

Administracja

Zastosowanie systemu KD oraz RCP to wiele wymiernych korzyści:
Do najważnejszych zalet możemy zaliczyć:
- automatyzację procesu wyliczania czasu pracy, czas takiej operacji ulega znacznemu skróceniu,
- możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym listy osób przebywających w wybranym obszarze, strefie (moduł śledzenia), możliwość wydruku list obecności,
- odczuwalny wzrost zdyscyplinowania pracowników (mniej spóźnień, nieuzasadnionych przerw w pracy itd.),
- dane zebrane w systemie mogą być wykorzystane do weryfikacji rozliczania usług zewnętrznych (np. firm dostarczających pracowników sezonowych, tymczasowych),
-
copyright (c) 2008 AC Project | Created by GOGO Media