Strona domowa Strona domowa Dodaj do ulubionych

Oferta \ Integrator \ Instalator

     Jeżeli chcesz przygotować ofertę dla klienta końcowego lub zamierzasz skompletować niezbędne elementy instalacji, zapoznaj się z zawartmi tu informacjami.
     

Jaki system wybrać?

W naszej ofercie posiadamy 3 kategorie systemów kontoli dostępu KDSystem Basic, KDSystem Standard oraz KDSystem Enterprise. Poniżej w punktach zebrane są cechy charakterystyczne każdego typu systemu.

A) Jeżeli użytkownik potrzebuje niedrogiego, lecz stabilnego systemu na jedno lub kilka przejść, dla niedużej liczby osób, z możliwościa przyszłej rozbudowy proponujemy KDSystem Basic, oparty na kontrolerach KDT750. Do szeregu zalet możemy zaliczyć:
- skalowalna architekturę, brak limitu na ilość przejść,
- znaczną pojemność (do 500 identyfikatorów/kontroler),
- uproszczony schemat czasowy (dostęp całodobowy w wybrane dni tygodnia),
- możliwość współpracy z dowolnymi czytnikami z interfejsem wieganda (26,32,34,37,42,44 bity),
- Proste oprogramowanie zarządzające z możliwością raportów KD oraz prostego raportu obecności RCP,
- niezawodne kontrolery z wbudowanym zegarem, nieulotną pamięcią identyfikatorów oraz buforem okrężnym 4000 zdarzeń,
- na zamówienie dostępne są wersje kontrolerów KDT750H z funkcją zarzadzania energią elektryczną, przeznaczone do obiektów hotelowych.


B) W przypadku wyższych oczekiwań (precyzyjny schemat czasowy, wiele lokalizacji, rozbudowany RCP) zalecanym systemem jest KDSystem Standard. Cechy systemu KDSystem Standard:
- możliwość obsługi sprzętu KDSystem Basic,
- obsługa wielu lokalizacji, w tym również odległych TCP/IP,
- aplikacje wielostanowiskowe, pracujące w sieci Ethernet (technologia klient - serwer),
- pełne wsparcie sprzętowe zaawansowanego RCP,
- rozbudowane oprogramowanie KD, pozwalające na grupowe zarządzanie poziomami dostępu,
- zaawansowane oprogramowanie RCP,
- rozbudowany system uprawnień dla operatorów systemu,
- opcjonalne funkcje - obsługa gości, kluczy, eksport danych z RCP,
- obsługa kontrolerów KDT1500 z rozbudowanym schematem czasowym (roczny, tygodniowy) o pojemności do 2000 identyfikatorów/kontroler (pamięć nieulotna), z własnym zegarem, buforem okrężnym 13000 zdarzeń,


C) KDSystem Enterprise to rozbudowana wersja KDSystem Standard, przeznaczona dla dużych klientów o znaczącej liczbie pracowników (8-16 tys). Cechy systemu KDSystem Enterprise:
- możliwość obsługi sprzętu KDSystem Basic oraz KDSystem Standard,
- wszystkie funkcje programowe systemu KDSystem Standard,
- obsługa wielu wind (do 64 pięter każda),
- funkcje śledzenia obszarów, stref,
- moduł obsługi szafek,
- obsługa kontrolerów KDT4000 z rozbudowanym schematem czasowym (roczny, tygodniowy) o pojemności do 8000 identyfikatorów/kontroler (pamięć nieulotna), z własnym zegarem, buforem okrężnym 8000 zdarzeń,
- opcjonalne moduły ewidencji gości, kluczy, automatycznego eksportu danych z RCP.

Jeśli wybrałeś system, skonfiguruj niezbędne elelmenty...

Zaletą systemu kontroli dostępu KDSystem jest pełna skalowalność oraz powtarzalna architektura. Każde przejście opate jest na dedykowanym kontrolerze oraz elementach peryferyjnych (ASAP). Również moduły programowe posiadają dedykowane przeznaczenia, możemy je więc optymalnie skonfigurować.

A) Jeżeli wybór padł na KDSystem Basic dalszej konfiguracji podlegać będzie użyty osprzęt, oprogramowanie w systemie Basic to jeden zamknięty pakiet:
- bazowym typem kontrolera jest KDT750 (kontrola jedno- oraz obustronna), opcjonalnie można wybrać KDT750H (kontroler "hotelowy" z funkcją zarządzania energią elektryczna w pokoju). Kontroler wymaga skrzynki montażowej z zasilaczem buforowym oraz akumulatorem podtrzymującym zasilanie,
- kolejnym niezbędnym podzespołem jest czytnik identyfikatorów - tu warunkiem poprawnego wyboru jest obecność interfejsu wieganda w przewodzie czytnika (26,32,34,37,42,44 bity). Jeżeli przejście jest obustronnie kontrolowane niezbędne będa 2 czytniki, jeśli kontrola jest jednostronna wówczas potrzebujemy jeden czytnik oraz przycisk wyjścia. Do wybranych czytników należy przewidzieć komplet identyfikaktorów: kart zbliżeniowych lub breloków,
- kolejnym elementem jest czujnik otwarcia przejscia (typowy kontraktonowy) oraz rygiel lub zwora elektromagnetyczna, zależnie od typu drzwi,
- standardowym elementem wyposażenia przejścia jest również przycisk ewakuacyjny na wypadek pożaru (PEP). Wszystkie wymienione elementy należy przemnożyć przez ilość przejść w systemie oraz uwzględnić dodatkowo konwerter USB/PP.


B) w przypadku wyboru pakietu KDSystem Standard, oprócz konfiguracji sprzętu należy również dokonać wyboru modułów oprogramowania. Wybór sprzetu:
- podstawowym typem kontrolera jest KDT1500 występujący w wersjach: E-ethernet, S-śluza, L-winda. Posiłkowo można zastosować również kontrolery KDT750 na przejściach nie wymagających precyzyjnego schematu czasowego. Kontroler KDT1500 posiada własny zasilacz buforowy i wymaga jedynie skrzynki z transformatorem 230/(16-18)Vac oraz akumulatora.
- do kontrolera możemy podłączyć czytnik wejściowy oraz wyjściowy z interfejsem wieganda (26,32,34,37,42,44 bity). W kontrolerze KDT1500 oba czytniki mogą sterować wspólnym elementem wykonawczym lub każdy czytnik może sterować własnym elementem wykonawczym. Drugi przypadek pozwala na obsługę tripoda dwukierunkowego lub dwóch niezależnych szlabanów w ramach wspólnego przejazdu.
- niezbędnym elementem peryferyjnym jest czujnik otwarcia przejścia. W trybie pracy kontrolera ze wspólnym elementem wykonawczym, czujnik otwarcia przejścia jest jeden. W przypadku współpracy z 2 elementami wykonawczymi wykorzystywane sa 2 niezależne czujniki otwarcia przejścia, każdy sprzężony z czytnikiem danego kierunku (czytnik we - czujnik we; czytnik wy - czujnik wy).
- Ważnym elementem wyposażenia przejścia jest przycisk ewakuacyjny. Kontroler KDT1500 posiada dedykowane zaciski dla tego przycisku, jego użycie jest rejestrowane.
Wybór oprogramowania:

- niezbednym minimum oprogramowania KDSystem Standard jest aplikacja KDManager oraz EventsMonitor (podgląd zdarzeń). Pierwsza aplikacja służy do konfiguracji systemu oraz zarządzania użytkownikami, posiada mechanizm raportowania. Kolejna aplikacja służy do podglądu w czasie rzeczywistym wszystkich zdarzeń pojawiających się w systemie.
-jeśli decydujemy się na opcję obslugi kart gości należy uwzględnić konieczność wyboru modułu KDGuests,
- w przypadku konieczności ewidencji ruchu kluczy mechanicznych wybieramy moduł KDKeys (każdy klucz ma identyfikator elektroniczny, podczas wydawania przypisujemy go osobie pobierającej).
- pożądanym modułem jest także zaawansowany moduł RCP przeznaczony dla działów Kadr i Płac.
Generalną zasadą przy konfiguracji oprogramowania jest dobór modułów do danego stanowiska komputerowego. Użytkownik nabywa licencję na wybrane moduły, zainstalowane na danym stanowisku.


C) w przypadku wyboru pakietu KDSystem Enterprise, kroki konfiguracyjne będą podobne, jak w przypadku KDSystem Standard. W przypdaku wyboru sprzętu do dyspozycji mamy:
- kontroler KDT4000 o dużej pojemności identyfikatorów (kart). Kontroler posiada standardowo niezależną magistralę RS485, dzięki czemu może sterować pracą dodatkowych urządzeń (wyświetlacze, moduły wind itp.). Kontroler posiada 2 wejścia czytników (wejściowy i wyjściowy), podobnie jak KDT1500 może pracować na jeden lub dwa niezależne elementy wykonawcze (tripod, szlabany). Kontroler występuje w opcji E z interfejsem komunikacyjnym ethernet.
- pozostałe elementy podłaczane do kontrolera to podobnie jak w w przypadku KDT1500: czytniki z interfejsem wieganda (26,32,34,37,42,44 bity), czujniki otwarcia przejścia, przycisk ewakuacyjny, element wykonawczy.
W przypadku oprogramowania dostępne są wszystkie cechy systemu Standard, powiększone między innymi o:

- funkcje sterowania dostępem do pięter w windach,
- funkcje śledzenia osób w obszarach, strefach,
- funkcje przypisywania szafek, zarządzania szafkami,
- funkcje dostępu warunkowego (antipassback),

Co należy wiedzieć o montażu KDSystem...

System kontroli dostępu KDSystem to szereg rozproszonych kontrolerów przejść, do których lokalnie podłączone są urządzenia peryferyjne (rygle, czujniki drzwi, przyciski PEP, czytniki). Kontrolery połączone są ze sobą magistralą w architekturze łancuchowej lub drzewiasto-łancuchowej.

1) Magistrala: Bardzo ważnym elementem systemu jest magistrala komunikacyjna. W systemie KDSystem urządzenia wykorzystują aktywną pętlę prądową 16mA z izolacją optogalwaniczną (6kV). Prędkość natywna to 38400bps, osiągana szybkość odpytywania kontrolerów to przedział 100-160 kontrolerów na sekundę, skuteczny zasięg między urządzeniami (każdym) wynosi 1km. Największą zaletą zastosowanego rozwiązania jest uniezależnienie się od różnic potencjałów między kolejnymi kontrolerami. Odpadaja wszelkie problemy związane z tzw. prądami wyrównawczymi, skutecznie wzrasta niezwodność systemu. Magistrala w KDSystem opiera się na standardzoe RJ45, wykorzystywane są 4 środkowe żyły w skrętce. Każdy kontroler posiada dedykowane gniazdo wejściowe magistrali (IN-BUS) oraz gniazdo wyjściowe (OUT-BUS). Łączenie kontrolerów polega na położeniu odcinków skrętki między kontrolerami, zakończeniu ich wtykami RJ45 (zgodnie z instrukcją) i podłączeniu gniazda wyjściowego (OUT-BUS) kontrolera poprzedniego z gniazdem (IN-BUS) kontrolera następnego. W celu rozgałęzienia magistrali (1 na 8) wykorzystywane są moduły KD-HUB. Zaleca się nie stosowanie połączenia łancuchowego przekraczającego 33 kaskady w jednym ciągu, w tym celu należy stosować rozgałęziacze KD-HUB, uzyskując architekturę drzwiastą. Gniazda magistrali w kontrolerach KDT1500 oraz KDT4000 posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe z odprowadzeniem ładunków do ziemi.


2) Kontroler: Każdy kontroler KDSystem obsługuje jedno przejście kontrolowane jednostronnie (jeden czytnik we) lub dwustronnie (czytnik we oraz wy). Kontrolery standardowo montowane sa w metalowych skrzynkach, wyposażonych w transformator TRP40/16/18.  Kontrolery serii KDT1500 oraz KDT4000 posiadają wbudowany na płycie stabilizator impulsowy 13,8Vdc 2A, kontrolery serii KDT750 wymagają stabilizatora zewnętrznego 13,8Vdc.
Konstrukcja kontrolerów KDT1500 oraz KDT4000 wymusza uporządkowanie połączeń lokalnych, każdy przewód posiada dedykowany zacisk (czytniki, czujniki, elementy wykonawcze, przycisk ewakuacyjny). Dzięki temu zachowana jest powtarzalna architektura połączeń lokalnych - wszystkie przewody zbiegają się do skrzyni kontrolera i tu nastepują połączenia logiczne.

copyright (c) 2008 AC Project | Created by GOGO Media