Integracja Active Directory to najnowszy pakiet oprogramowania KDSYSTEM, który został wzbogacony o możliwość uwierzytelniania za pomocą użytkownika domenowego Windows.
Logowanie do aplikacji klienckich następuje automatycznie, bez konieczności podawania logina i hasła KDSYSTEM
(Dotyczy to również tzw. “cieńkiego klienta”, czyli serwisu KDWEB).
Rozwiązanie takie pozwala ujednolicić politykę bezpieczeństwa w firmie.