Nowa funkcja kontrolerów serii KDT2000/KDT8000/KDT16000, polegająca na dwustopniowej weryfikacji dostępu.
Do kontrolera podłączony zostaje alkomat stacjonarny, zainstalowany w sąsiedztwie czytnika wejściowego lub wyjściowego.
Kontroler steruje pracą alkomatu, uwzględniając oszczędny tryb pracy wbudowanego detektora (funkcja usypiania i wybudzania, przedłużająca żywotność urządzenia).
Procedura uzyskiwania dostępu na przejściu polega na zbliżeniu karty do czytnika, w następnie wykonaniu testu trzeźwości alkomatem.
Pozytywna weryfikacja stanu trzeźwości skutkuje odblokowaniem przejścia.
Negatywna weryfikacja skutkuje odmową dostępu oraz zapamiętaniem stosownego zdarzenia dla pracownika (próba uzyskania dostępu przez osobę nietrzeźwą).