W nowej wersji systemu KD opracowany został interfejs, umożliwiający integrację z systemami depozytorów kluczy.
System kontroli dostępu udostępnia bazę użytkowników dla systemu depozytorów (widok z bazy danych), zawierającą kody kart oraz inne niezbędna atrybuty osób (depozytory SafeKey, Saik).
Dodatkowo wystawiana jest tabela sterująca, za pomocą której depozytor może wpływać na blokadę osób na wybranych przejściach.
Rozwiązanie pozwala wykorzystywać ten sam identyfikator w obu systemach oraz uzyskać zaawansowane funkcje takie jak: blokadę osoby wychodzącej, która nie oddała klucza w depozytorze (Saik).