Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

REJESTRACJA CZASU PRACY

MODUŁY DODATKOWE

INTEGRACJE

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Oferta AC Project obejmuje systemy kontroli dostępu wytwarzane w dwóch wariantach:
-system podstawowy – KDSystem Basic,
-system zaawansowany – KDSystem Standard.

PONIŻSZA TABELA ZAWIERA PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH OBU SYSTEMÓW:

KDSystem Basic

1. Komputer zarządzający początkiem struktury systemu.
2. Każdy kontroler obsługuje jedno przejście kontrolowane (jednostronnie lub dwustronnie).
3. Kontrolery łączone magistralą KD-BUS łańcuchowo (odświeżanie sygnału).
4. Możliwość budowy struktury wielogałęziowej z wykorzystaniem rozdzielacza transmisji (KDHUB).
5. Magistrala transmisji KD-BUS oparta na pętli prądowej (konieczny konwerter USB/KD-BUS; przewód UTP/FTP).
6. Kontrolery w obudowach metalowych (centralki) wraz z zasilaczem i akumulatorem.
7. Centrale montowane po stronie chronionej przejścia kontrolowanego.
8. Połączenia magistralowe z/do kontrolerów wykonane pomiędzy centralami.
9. Połączenia lokalne do czytników, elementów wykonawczych doprowadzone do central.

KDSystem Standard

1. Serwer systemu początkiem struktury systemu.
2. Każdy komputer-terminal systemu połączony z serwerem systemu przez sieć LAN/WAN.
3. Kontrolery pogrupowane w wiele grup (lokalizacji) do komunikacji.
4. Każdy kontroler obsługuje jedno przejście kontrolowane (jednostronnie lub dwustronnie).
5. Kontrolery łączone magistralą KD-BUS drzewiasto lub łańcuchowo (odświeżanie sygnału).
6. Możliwość budowy struktury wielogałęziowej z wykorzystaniem rozdzielacza transmisji KD-BUS (KDHUB).
7. Wykorzystanie sieci LAN/WAN dla komunikacji z kontrolerami KDT2000E/8000E/16000E.
8. Możliwość budowy struktury wielogałęziowej, mieszanej (LAN/WAN + KD-BUS).
9. Magistrala transmisji KD-BUS oparta na pętli prądowej (przewód UTP/FTP).
10. Kontrolery w obudowach metalowych (centralki) wraz z zasilaczem i akumulatorem.
11. Centrale montowane po stronie chronionej przejścia kontrolowanego.
12. Połączenia magistralowe z/do kontrolerów wykonane pomiędzy centralami.
13. Połączenia lokalne do czytników, elementów wykonawczych doprowadzone do central.

PRZYKŁAD ARCHITEKTURY SYSTEMU

PRZYKŁAD ARCHITEKTURY SYSTEMU