Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

REJESTRACJA CZASU PRACY

MODUŁY DODATKOWE

INTEGRACJE

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Oferta AC Project obejmuje systemy kontroli dostępu wytwarzane w dwóch wariantach:
-system podstawowy – KDSystem Basic,
-system zaawansowany – KDSystem Standard.

PONIŻSZA TABELA ZAWIERA PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH OBU SYSTEMÓW:

KDSystem Basic

Spełnienie kryteriów bezpieczeństwa PPOŻ spoczywa na projektantach instalacji budynkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić przy uzbrajaniu przejść na drogach ewakuacyjnych (właściwy osprzęt, okablowanie itp). W systemie Basic przewidziano obsługę przejść z użyciem rygli rewersyjnych oraz zwór elektromagnetycznych, które pozbawione prądu odblokują przejście. Istnieje również specjalny typ raportu „EWAKUACJA”. Przycisk raportu widoczny jest zawsze w programie zarządzającym a jego użycie spowoduje natychmiastowy wydruk pełnej listy pracowników oraz gości, przebywających na terenie obiektu wraz z ostatnim miejscem ich przebywania. Funkcjonalność powstała na potrzeby służb PPOŻ.

KDSystem Standard

KDSystem Standard przystosowany jest do wymogów bezpieczeństwa PPOŻ na kilku płaszczyznach:
-kontrolery serii KDT2000/KDT8000/KDT16000 posiadają dedykowane zaciski do podłączenia przycisków ewakuacyjnych lub modułów rozłączeń z centrali systemu PPOŻ. Użycie obwodu bezpieczeństwa jest monitorowane, zapisywane są odpowiednie zdarzenia oraz działa sygnalizacja na czytnikach.
-podobnie jak w systemie KDSystem Basic istnieje specjalny typ raportu „EWAKUACJA”wyzwalany wyróżnionym przyciskiem w aplikacji zarządzającej KDSystemManager. Drukowana jest pełna lista pracowników oraz gości przebywających na terenie obiektu wraz z ostatnim miejscem ich przebywania.
-opracowana została specjalna aplikacja połączona z wielkogabarytową tablicą informacyjną LED, informującą o ilości osób przebywających w danej chwili na danym obiekcie. W przypadku ogłoszenia ewakuacji osoby, które opuściły budynek rejestrują się na czytniku pod tablicą, powodując odliczanie na liczniku stanu osób pozostałych w budynku.