Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

REJESTRACJA CZASU PRACY

MODUŁY DODATKOWE

INTEGRACJE

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Oferta AC Project obejmuje systemy kontroli dostępu wytwarzane w dwóch wariantach:
-system podstawowy – KDSystem Basic,
-system zaawansowany – KDSystem Standard.

PONIŻSZA TABELA ZAWIERA PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH OBU SYSTEMÓW:

KDSystem Basic

System pozwala na pracę w trybie on-line (stała komunikacja komputera z kontrolerami przejść) oraz na pracę off line (brak komunikacji, praca kontrolerów wg. ostatnich nastaw).
W trybie on-line możliwe jest śledzenie ruchu na przejściach, zdarzenia spływają na bieżąco. W trybie off line zdarzenia zapisywane są do bufora podręcznego i są ściągane do bazy danych dopiero po nawiązaniu komunikacji.
W obu trybach kontroler nieprzerwanie realizuje swoje zadania przyznawania dostępu wg. ustalonego harmonogramu.

KDSystem Standard

System realizuje wszystkie zadania Basic KD oraz dodatkowo w trybie on line umożliwia realizację funkcji dostępu warunkowego np. antipassbac globalny. Możliwa jest również programowana reakcja na wybrane zdarzenia (komunikat, dźwięk na stacji klienckiej). Tryb on line jest niezbędny do pracy systemu wizualizacji stanu przejść na obiekcie.
Aby zrealizować wszystkie wymienione funkcjonalności w krótkim reżimie czasowym komunikacją pomiędzy serwerem systemu a siecią kontrolerów zajmuje się wyspecjalizowany wielowątkowy serwis. Gwarantuje on 100% pewność przesyłania danych pomiędzy serwerem a kontrolerami.
Żadne zdarzenie nie zginie, nawet gdy w trakcie pracy zatrzymany zostanie serwer SQL!