Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

REJESTRACJA CZASU PRACY

MODUŁY DODATKOWE

INTEGRACJE

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Oferta AC Project obejmuje systemy kontroli dostępu wytwarzane w dwóch wariantach:
-system podstawowy – KDSystem Basic,
-system zaawansowany – KDSystem Standard.

PONIŻSZA TABELA ZAWIERA PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH OBU SYSTEMÓW:

KDSystem Basic

Oprogramowanie zarządzające może być współdzielone przez wielu użytkowników. Każdy z nich posiada indywidualny login i hasło oraz zestaw uprawnień, nadany przez administratora systemu. Nadane prawa ograniczają dostęp do poszczególnych funkcjonalności programu, do osób którymi ma prawo administrować oraz do stref i obszarów, które mu podlegają.
Użytkownicy KDSystem Basic posiadają jedno wspólne stanowisko oprogramowania zarządzającego. Drzewko grup osobowych jest jednopiętrowe, nie posiada możliwości tworzenia podgrup.
1. Jednopoziomowe drzewo grup dostępowych (grup KD).
2. Dziedziczenie uprawnień dostępowych w ramach drzewa grup.
3. Przypisywanie uprawnień dostępowych do grup lub indywidualnie do osób.
4. Poziom dostępu (uprawnienia dostępowe) to kombinacja obszaru kontrolowanego i kalendarza lub przejścia kontrolowanego i kalendarza.
5. Możliwość indywidualizacji uprawnień przez dodawanie lub odejmowanie uprawnień osobom w grupach.
6. Możliwość powołania w systemie wielu operatorów do zarządzania systemem (mają jednak wspólny komputer).

KDSystem Standard

Oprogramowanie zarządzające KDSystem Standard posiada wszystkie cechy zarządzania KDSystem Basic, poszerzone o możliwość pracy na wielu stacjach klienckich.
Drzewko grup dostępowych pozwala na tworzenie wielu zagnieżdżonych podgrup, funkcjonuje mechanizm dziedziczenia praw, propagowany z wyższego poziomu drzewka na poziomy niższe.
1. Wielopoziomowe drzewo grup dostępowych (grup KD): grupy i podgrupy.
2. Dziedziczenie uprawnień dostępowych w ramach drzewa grup.
3. Przypisywanie uprawnień dostępowych do grup lub indywidualnie do osób.
4. Poziom dostępu (uprawnienia dostępowe) to kombinacja obszaru kontrolowanego i kalendarza lub przejścia kontrolowanego i kalendarza.
5. Możliwość indywidualizacji uprawnień przez dodawanie lub odejmowanie uprawnień osobom w grupach.
6. Możliwość powołania w systemie wielu operatorów do zarządzania systemem.