Firma AC Project jest producentem urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład systemów kontroli dostępu,  jest także wytwórcą oprogramowania zarządzającego.

Poniżej przedstawiono główne kategorie oferowanych produktów:

 

Dostęp Warunkowy

Dostęp warunkowy to funkcjonalność serwisu komunikacyjnego KDRequester, aktywowana odpowiednim typem licencji.
W aplikacji zarządzającej KDSystemManager dla wybranego obszaru definiujemy dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, by dostęp do tego obszaru był możliwy.
Restrykcje te będą sprawdzane w chwili użycia karty na czytnikach broniących dostępu do obszaru.

Mechanizm pozwala weryfikować spełnienie poniższych warunków:
? zachować limit czasu pobytu w obszarze (wymagany czas minimalny oraz maksymalny),
? antipassback ? zablokować osobie prawo wejścia do obszaru, w którym, według systemu, dana osoba jest nadal obecna,
? utrzymać warunek maksymalnej liczby osób w obszarze (nie wpuszczać kolejnych osób do obszaru),
? uzyskać dostęp do obszaru i ile spełniony jest warunek obecności właściciela w obszarze (pomieszczeniu),
? współpraca z systemem ESD (osoba może wejść/wyjść do strefy czystej o ile badania na stanowisku kontroli ESD (oporności) przeszły pomyślnie)
? współpraca z depozytorem kluczy SAIK (osoba może opuścić strefę-obszar depozytora, jeżeli zwróciła w depozytorze pobrane wcześniej klucze)