Produkty

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Produkty

PRODUKTY

Firma AC Project jest producentem urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład systemów kontroli dostępu, jest także wytwórcą oprogramowania zarządzającego.

Poniżej przedstawiono główne kategorie oferowanych produktów:

Wyświetlacze RCP

W celu uniknięcia konfliktów na tle niezgodności wskazań czasu w systemie RCP z indywidualnymi wskazaniami czasu na zegarkach pracowników, zaleca się wyposażenie punktu RCP w dwuwierszowe wyświetlacze RCP (wskazujące aktualną datę, czas bieżący, nr. pracownika, komunikaty RCP).

Montowany może być na ścianie w pobliżu czytników RCP lub wbudowany w pokrywę tripoda/kołowrota współpracującego z systemem RCP.