Koncesja Systemy kontroli dostępuAC Project - rzetelna firma

Firma AC PROJECT jest polskim producentem systemów kontroli dostępu oraz rozliczania czasu pracy

.
Produkujemy zarówno sprzęt jak i oprogramowanie, na obu polach są to nasze autorskie opracowania tworzące nasz system kontroli dostępu.
Jesteśmy na polskim rynku już od ponad 20 lat!

Posiadamy koncesję MSWiA, licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Jako polski producent jesteśmy w stanie przystosowywać nasze produkty do zmiennych potrzeb rodzimego rynku.
Wyroby AC PROJECT są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami (PN-EN 50133), dotyczącymi Systemów kontroli dostępu.

Produkowane przez nas urządzenia cechują się bardzo wysoką jakością, są bezawaryjne i tanie w eksploatacji.
Produkcja odbywa się w Polsce z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Klienci AC Project Sp.J.:

Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu, oferowane przez AC Project, powstały w oparciu o europejską normę PN-EN50133.
Nasze opracowanie spełnia wszystkie wytyczne, takie jak:
-architektura gwarantująca wysoki poziom bezpieczeństwa – każdy kontroler obsługuje tylko jedno przejście i montowany jest po stronie chronionej tego przejścia. Znacząco podnosi to niezawodność systemu, kontroler jest urządzeniem decyzyjnym, sposób montażu uniemożliwia wszelkie ingerencje, których celem jest odblokowania przejścia, Uszkodzenie lub odłączenie ogólnodostępnych elementów systemu (czytników) nie spowoduje odblokowania przejścia,
-urządzenia kontrolujące przejście spełniają wymogi dotyczące klasy rozpoznania oraz klasyfikacji dostępu,

Rejestracja czasu pracy

Systemy RCP opracowane przez AC Project w sposób znaczący różnią się od rozwiązań innych producentów.
W naszym rozwiązaniu system RCP nie jest autonomicznym systemem z własną infrastrukturą sprzętową, lecz bardziej warstwą logiczną osadzoną na architekturze systemu kontroli dostępu. W takim rozwiązaniu każdy element systemu kontroli dostępu może, choć nie musi, stać się elementem systemu RCP.

Moduły dodatkowe

Pod pojęciem modułu kryją się dodatkowe funkcjonalności, obecne w oprogramowaniu podstawowym, uzależnione od licencji klienta, jak również odrębne oprogramowanie, korzystające z tej samej bazy danych systemu.

Integracje

Integracje z innymi systemami, pozwalają na optymalizację procesów kontroli oraz bezpieczeństwa, obecnych w każdej firmie lub instytucji. Podejmujemy się prac integracyjnych zarówno na poziomie sprzętu jak i oprogramowania.

Zapytania
oferta