Systemy kontroli dostępu
Rejestracja czasu pracy
Moduły dodatkowe
Integracje
Zapytania
oferta

MODUŁY DODATKOWE

Pod pojęciem modułu kryją się dodatkowe funkcjonalności, obecne w oprogramowaniu podstawowym, uzależnione od licencji klienta, jak również odrębne oprogramowanie, korzystające z tej samej bazy danych systemu.

TABELA PREZENTUJE ZESTAWIENIE DODATKOWYCH MODUŁÓW PROGRAMOWYCH WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM ICH PRZEZNACZENIA:

KDTimer +

KD Timer to niezależny serwis, instalowany na serwerze systemu kontroli dostępu. Serwis uruchamia się automatycznie wraz z uruchomieniem systemu operacyjnego i pracuje w tle bez konieczności zalogowania operatora. Głównym celem pracy serwisu jest wykonywanie cyklicznych eksportów danych RCP do plików. Ustawiany jest harmonogram eksportów oraz rodzaj eksportowanych danych.

KDPrint +

KD Print to funkcjonalność aplikacji zarządzającej KDSystemManager, aktywowana odpowiednim typem licencji. W pakiecie otrzymujemy edytor szablonów kart oraz możliwość przypisywania szablonów do osób. W fiszce osobowej następuje scalenie danych osobowych z przypisanym szablonem i tak utworzony obraz może zostać nadrukowany na karcie identyfikacyjnej. Do współpracy wymagana jest drukarka termotransferowa z driverem Windows. Możliwy jest jednostronny lub dwustronny nadruk na karcie.


edytor szblonu karty

KD Car +

Ewidencja uprawnionych pojazdów, kierowców i pasażerów wpuszczanych na teren zakładu objętego systemem KD.

KD Tablica +

Elektroniczna mapa synoptyczna zawierająca listę obecności wybranych pracowników dostępna przez przeglądarkę internetową. Umożliwia prezentację w czasie rzeczywistym (ON-LINE) stanu obecności (obecny/nieobecny) wybranych/lub wszystkich (w zależności od ich liczby i wielkości monitora) pracowników. Moduł ten ściśle współpracuje z systemem KD&RCP.

Nazwiska osób obecnych podświetlane są na zielono, a nieobecnych są nie podświetlane.

KD Viewer +

Elektroniczna mapa synoptyczna dostępna przez przeglądarkę internetową. Umożliwia prezentację w czasie rzeczywistym (ON-LINE) najistotniejszych zdarzeń zaistniałych w systemie KD, w formie aktywnych symboli naniesionych na podkładach budowlanych obiektu.

KD/RCP Web +

Możliwość raportowania RCP indywidualnie dla każdego pracownika lub grupowo dla kierowników z wykorzystaniem indywidualnych loginów i haseł przez przeglądarkę internetową (głównie w pakiecie RCP Enterprise).

KDLift +

Funkcjonalność programu zarządzającego KDSystemManager, aktywowana stosownym typem licencji. Umożliwia kontrolę dostępu do pięter budynku (przyciski w kabinie windy lub przyciski przywołania), konfiguracje uprawnień osób (kart) dostępu do wybranych pięter i rejestracji zdarzeń.

Dostęp Warunkowy +

Dostęp warunkowy to funkcjonalność serwisu komunikacyjnego KDRequester, aktywowana odpowiednim typem licencji.
W aplikacji zarządzającej KDSystemManager dla wybranego obszaru definiujemy dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, by dostęp do tego obszaru był możliwy.
Restrykcje te będą sprawdzane w chwili użycia karty na czytnikach broniących dostępu do obszaru.

Mechanizm pozwala weryfikować spełnienie poniższych warunków:
– zachować limit czasu pobytu w obszarze (wymagany czas minimalny, maksymalny lub oba na raz),
– antipassback – zablokować osobie prawo wejścia do obszaru, w którym, według systemu, dana osoba jest nadal obecna,
– utrzymać warunek maksymalnej liczby osób w obszarze (nie wpuszczać kolejnych osób do obszaru),
– uzyskać dostęp do obszaru o ile spełniony jest warunek obecności właściciela pomieszczenia (obszaru),
– współpraca z systemem ESD (osoba może wejść/wyjść do strefy czystej o ile badania na stanowisku kontroli ESD (oporności) przeszły pomyślnie)
– współpraca z depozytorem kluczy SAIK (osoba może opuścić strefę-obszar depozytora, jeżeli zwróciła w depozytorze pobrane wcześniej klucze)

KDLockers +

KD Lockers to funkcjonalność aplikacji zarządzającej KDSystemManager, aktywowana odpowiednim typem licencji. Umożliwia zarządzanie bazą szafek pracowniczych w firmie (przydzielanie wolnych, zwalnianie zajętych, kontrola aktualnego stanu). Wspomaga proces rekrutacji w przedsiębiorstwie.

KDKey +

Tworzenie i zarządzanie bazą kluczy do pomieszczeń firmy nieobjętych SKD. Wykonywanie raportów, ich wydruk, eksport w formacie HTML lub Excel (csv).

KDGuest +

Rejestracja gości odwiedzających, przypisywanie, wydawanie i odbiór kart gościnnych, zarządzanie bazą kart gości odwiedzających firmę, wykonywanie raportów (kto, kogo, w jakim celu, kiedy i jak długo odwiedzał/był odwiedzany), ich wydruk, eksport w formacie HTML lub Excel (csv).

Współpraca ze skanerem dowodów osobistych i / lub paszportów w zakresie dozwolonym przez ustawę o ochronie danych osobowych.