Systemy kontroli dostępu
Rejestracja czasu pracy
Moduły dodatkowe
Integracje
Zapytania
oferta

INTEGRACJE

Wszystkie aplikacje naszego zintegrowanego systemu kontroli dostępu wykorzystują jedną, wspólną bazę danych standardu MS SQL.
Wykorzystanie technologii klient-serwer pozwoliło na integrację wielu funkcjonalności naszych systemów kontroli dostępu we wspólnym pakiecie oprogramowania, takich jak:
kontrola dostępu,
rejestracja czasu pracy,
raporty KDWEB,
rejestracja wizyt gości,
rejestracja ruchu aut,
wizualizacja stanów przejść itp.

Oprócz ciągle rozwijanego pakietu własnych produktów, jesteśmy otwarci na integracje z oprogramowaniem innych producentów.

Poniżej lista wykonanych prac w tym zakresie:

Wrzutnia kart gości +

Wrzutnia grawitacyjna to urządzenie do którego wrzucane są karty tymczasowe, wydawane osobom odwiedzającym przy rejestracji wizyty gościa. Osoba posługująca się kartą tymczasową może poruszać się w wydzielonej strefie budynku, lecz opuścić strefę może tylko przez dedykowane przejście, wyposażone we wrzutnię grawitacyjną.
Integracja z wrzutnią pozwala automatycznie wyrejestrować osobę odwiedzającą z puli osób przebywających na terenie obiektu, w chwili wrzucenia karty do wrzutni. Jednocześnie następuje zwolnienie karty tymczasowej z puli kart zajętych.

Integracja z systemami telewizji przemysłowej – CCTV +

Według wymogów Klienta.

Integracja z systemami kadrowo-płacowymi +


Według wymogów klienta.

Depozytor kluczy SAIK +

Depozytor kluczy to specjalny typ metalowej szafy, w której przechowywane są klucze do wybranych pomieszczeń.
Każdy klucz umieszczony jest w specjalnym gnieździe, z którego można go pobrać po elektronicznym zweryfikowaniu praw dostępu.
Każdy depozytor wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy, na którym loguje się osoba, pragnąca pobrać lub zwrócić klucz do wybranego pomieszczenia.
Integracja systemu depozytora z systemem kontroli dostępu umożliwia uzyskanie następujących funkcjonalności:
-automatyczne synchronizowanie baz danych pracowników w obu systemach,
-wspólny identyfikator w obu systemach (karta zbliżeniowa, brelok),
-możliwość zastosowania restrykcji w depozytorze - zablokowania praw pobierania kluczy, jeżeli osoba nie zarejestrowała swojego wejścia w systemie KD,
-możliwość aktywowania restrykcji w systemie KD - zablokowania możliwości opuszczenia strefy przez osobę, która nie zwróciła kluczy w depozytorze,
-możliwość aktywowania restrykcji w systemie KD - zablokowania możliwości opuszczenia strefy przez ostatnią obecną w strefie depozytora osobę spośród grupy osób uprawnionych do pobierania klucza do pomieszczenia, mimo że klucz pobrał inny członek tej grupy.

System pomiaru ESD firmy CBIS +

System ESD to zestaw specjalnych stanowisk pomiarowych na których następuje sprawdzanie, czy odzież badanej osoby uniemożliwia tworzenie się niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych. Każdy pracownik loguje się kartą na stanowisku pomiarowym i przechodzi cykl pomiarów. Wynik badania zapisywany jest w bazie danych. Spełnienie określonych kryteriów tego badania powoduje, że dana osoba uzyskuje dostęp do wybranego obszaru, kontrolowanego przez system kontroli dostępu.

Integracja z drukarkami +

Integracje systemu KD&RCP z drukarkami do personalizacji identyfikatorów pracowników – polegająca na możliwości projektowania w systemie KD i bezpośredniego drukowania identyfikatorów pracowniczych, gości, przepustek.