Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

Obsługa protokołu OSDP2

Kontrolery serii KDT2000/KDT8000/KDT16000 wyposażone zostały w obsługę protokołu OSDP2. Każdy kontroler posiada dedykowane gniazdo interfejsu RS485 (+12Vdc, GND, A, B), do którego przewodowo można podłączyć 1 lub 2 czytniki, zgodne ze specyfikacją OSDP. Wykorzystywany jest następujący tryb pracy czytników:– Secure Mode only (szyfrowanie bloków danych AES128),– Compliance Version 2,– baud

Czytaj więcej »

Integracje z systemami BMS

System kontroli dostępu został wyposażony w interfejsy umożliwiające integrację z zewnętrznymi systemami nadzoru budynkowego BMS (Building Management Systems). Integracja bazuje na 2 technologiach – bezpośrednim dostępie do wybranych zasobów bazy danych MSSQL oraz przy użyciu protokołu ModBus TCP/IP. Obie technologie pozwalają pobierać tablice stanów przejść w celu ich wizualizacji na

Czytaj więcej »

Przygotowanie do zmiany roku

Uwaga ! Opisywane poniżej procedury należy wykonać przed końcem każdego roku, najlepiej w miesiącu listopad. W przypadku posiadania systemu KDSystem Basic niezbędne jest przeprowadzenie etapu I operacji przygotowania bazy danych programem narzędziowym KDTerminalConfig2.Niewykonanie tej operacji może skutkować problemami przy tworzeniu raportów, które korzystają z szablonów kalendarzy, obowiązujących w kolejnym roku. W przypadku posiadania systemu KDSystem

Czytaj więcej »

Grupowe zarządzanie odblokowaniem przejść

Grupowe zarządzanie blokadą lub odblokowaniem wybranych przejść to nowa funkcjonalność związana z normą obronną. Operator systemu może zdefiniować szereg scenariuszy, które będą następnie wywoływane za pomocą przypisanych do nich przycisków.Dla przykładu możemy zdefiniować scenariusz blokady wszystkich wejść do wybranego budynku na określony czas lub do odwołania.Analogicznie możemy stworzyć scenariusz odblokowania

Czytaj więcej »

Funkcja losowania osób do kontroli

System kontroli dostępu wzbogacony został o nową funkcjonalność tzw.losomat. Rozwiązanie stosowane jest najczęściej na bramkach wejściowych do zakładu, gdzie prowadzona jest wyrywkowa kontrola pracowników.Działanie funkcji opiera się na algorytmie losowania pseudolosowego przechodzących osób z zadanym uśrednionym prawdopodobieństwem wylosowania (np. 5%).Osoba zbliżając kartę do czytnika poddawana jest losowaniu i w momencie

Czytaj więcej »

Integracja z alkomatem

Nowa funkcja kontrolerów serii KDT2000/KDT8000/KDT16000, polegająca na dwustopniowej weryfikacji dostępu.Do kontrolera podłączony zostaje alkomat stacjonarny, zainstalowany w sąsiedztwie czytnika wejściowego lub wyjściowego.Kontroler steruje pracą alkomatu, uwzględniając oszczędny tryb pracy wbudowanego detektora (funkcja usypiania i wybudzania, przedłużająca żywotność urządzenia).Procedura uzyskiwania dostępu na przejściu polega na zbliżeniu karty do czytnika, w następnie

Czytaj więcej »