Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Systemy kontroli dostępu
oraz rejestracji i rozliczania czasu pracy

Przygotowanie do zmiany roku

Uwaga ! Opisywane poniżej procedury należy wykonać przed końcem każdego roku, najlepiej w miesiącu listopad. W przypadku posiadania systemu KDSystem Basic niezbędne jest przeprowadzenie etapu I operacji przygotowania bazy danych programem narzędziowym KDTerminalConfig2.Niewykonanie tej operacji może skutkować problemami przy tworzeniu raportów, które korzystają z szablonów kalendarzy, obowiązujących w kolejnym roku. W przypadku posiadania systemu KDSystem

Czytaj więcej »

Grupowe zarządzanie odblokowaniem przejść

Grupowe zarządzanie blokadą lub odblokowaniem wybranych przejść to nowa funkcjonalność związana z normą obronną. Operator systemu może zdefiniować szereg scenariuszy, które będą następnie wywoływane za pomocą przypisanych do nich przycisków.Dla przykładu możemy zdefiniować scenariusz blokady wszystkich wejść do wybranego budynku na określony czas lub do odwołania.Analogicznie możemy stworzyć scenariusz odblokowania

Czytaj więcej »

Funkcja losowania osób do kontroli

System kontroli dostępu wzbogacony został o nową funkcjonalność tzw.losomat. Rozwiązanie stosowane jest najczęściej na bramkach wejściowych do zakładu, gdzie prowadzona jest wyrywkowa kontrola pracowników.Działanie funkcji opiera się na algorytmie losowania pseudolosowego przechodzących osób z zadanym uśrednionym prawdopodobieństwem wylosowania (np. 5%).Osoba zbliżając kartę do czytnika poddawana jest losowaniu i w momencie

Czytaj więcej »

Integracja z alkomatem

Nowa funkcja kontrolerów serii KDT2000/KDT8000/KDT16000, polegająca na dwustopniowej weryfikacji dostępu.Do kontrolera podłączony zostaje alkomat stacjonarny, zainstalowany w sąsiedztwie czytnika wejściowego lub wyjściowego.Kontroler steruje pracą alkomatu, uwzględniając oszczędny tryb pracy wbudowanego detektora (funkcja usypiania i wybudzania, przedłużająca żywotność urządzenia).Procedura uzyskiwania dostępu na przejściu polega na zbliżeniu karty do czytnika, w następnie

Czytaj więcej »

Integracja z depozytorem kluczy

W nowej wersji systemu KD opracowany został interfejs, umożliwiający integrację z systemami depozytorów kluczy.System kontroli dostępu udostępnia bazę użytkowników dla systemu depozytorów (widok z bazy danych), zawierającą kody kart oraz inne niezbędna atrybuty osób.Dodatkowo wystawiana jest tabela sterująca, za pomocą której depozytor może wpływać na blokadę osób na wybranych przejściach.Rozwiązanie

Czytaj więcej »

Integracja Active Directory

Integracja Active Directory to najnowszy pakiet oprogramowania KDSYSTEM, który został wzbogacony o możliwość uwierzytelniania za pomocą użytkownika domenowego Windows.Logowanie do aplikacji klienckich następuje automatycznie, bez konieczności podawania logina i hasła KDSYSTEM(Dotyczy to również tzw. “cieńkiego klienta”, czyli serwisu KDWEB).Rozwiązanie takie pozwala ujednolicić politykę bezpieczeństwa w firmie.

Czytaj więcej »