Rejestracja czasu pracy

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Rejestracja czasu pracy

REJESTRACJA CZASU PRACY

Oferta AC Project obejmuje systemy RCP występujące w dwóch odmianach:
-podstawy system rozliczania czasu pracy – RCP Basic,
-zaawansowany system rozliczania czasu pracy – RCP Enterprise.

PONIŻSZA TABELA ZAWIERA PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH OBU SYSTEMÓW:

RCP Basic

System przeznaczony dla małych firm o elementarnych wymaganiach lub firm większych, rozpoczynających „przygodę” z systemami elektronicznej rejestracji czasu pracy. Jest to podstawowa rejestracja czasu pracy (bezpłatna) zintegrowana z oprogramowaniem kontroli dostępu KDSystem Basic (jednostanowiskowe) lub KDSystem Standard (wielostanowiskowe).
Rozwiązanie ekonomiczne z możliwością przyszłej rozbudowy do systemu RCP Enterprise.

RCP Enterprise

System przeznaczony dla firm średnich lub dużych o znaczących wymaganiach. Jest to zaawansowana rejestracja czasu pracy zintegrowana z kontrolą dostępu KDSystem Standard (wielostanowiskowa). W pełni skalowalny, pozwalający na obsługę wielu lokalizacji. Oprogramowanie wielostanowiskowe (architektura Clients-Server). Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi.