Systemy kontroli dostępu
Rejestracja czasu pracy
Moduły dodatkowe
Integracje
Zapytania
oferta

REJESTRACJA CZASU PRACY

Oferta AC Project obejmuje systemy RCP występujące w dwóch odmianach:
-podstawy system rozliczania czasu pracy – RCP Basic,
-zaawansowany system rozliczania czasu pracy – RCP Enterprise.

PONIŻSZA TABELA PREZENTUJE PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH OBU SYSTEMOW.

Przeznaczenie systemu +

RCP BasicRCP Enterprise
System przeznaczony dla małych firm o elementarnych wymaganiach lub firm większych, rozpoczynających „przygodę” z systemami elektronicznej rejestracji czasu pracy. Jest to podstawowa rejestracja czasu pracy (bezpłatna) zintegrowana z oprogramowaniem kontroli dostępu KDSystem Basic (jednostanowiskowe) lub KDSystem Standard (wielostanowiskowe).
Rozwiązanie ekonomiczne z możliwością przyszłej rozbudowy do systemu RCP Enterprise.
System przeznaczony dla firm średnich lub dużych o znaczących wymaganiach. Jest to zaawansowana rejestracja czasu pracy zintegrowana z kontrolą dostępu KDSystem Standard (wielostanowiskowa). W pełni skalowalny, pozwalający na obsługę wielu lokalizacji. Oprogramowanie wielostanowiskowe (architektura Clients-Server). Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi.

Wymogi instalacyjne +

RCP BasicRCP Enterprise
System pracuje na jednym stanowisku komputerowym gdy jest elementem KDSystem Basic lub wielostanowiskowo gdy KDSystem Standard.
Wymagany komputer - procesor klasy Intel i3/i5, 4GB RAM, dysk 200GB, 2-3 porty USB 2.0.
Wymagany system operacyjny Windows 7/ 8.1/ 10, obecny pakiet .NET 2.0
Oprogramowanie wykorzystuje serwer bazy danych Microsoft SQL Server 2005, 2008R2, 2012, 2014 w wersji:
- bezpłatnej (SQL EXPRESS),
- płatnej (Standard lub Enterprise Edition).
System przeznaczony do pracy wielostanowiskowej zgodnej z architekturą Client-Server.
Wymogi na sprzęt i system operacyjny dla stacji klienckich takie jak dla KDSystem Basic.
Dla serwera systemu, zalecana maszyna wirtualna z pamięcią operacyjną min. 8 GB RAM,
zasobami dyskowymi 200GB w formie macierzy RAID, systemem operacyjnym
Windows Server Standard 2008R2/2012/2014 x64 z bieżącymi aktualizacjami.
Wymagana obecność pakietu .NET 2.0.
Zalecany serwer bazy danych Microsoft SQL Server 2008R2, 2012, 2014 w wersji Standard lub Enterprise Edition wraz z odpowiednimi parametrami konfiguracyjnymi.
Instalacja pakietu MS Management Studio w wersji kompatybilnej z serwerem MS SQL.
Nastawy konfiguracyjne serwera SQL jak dla KDSystem Standard.

Cechy systemu +

RCP BasicRCP Enterprise
1. Podstawowa rejestracja czasu pracy (jedna grupa RCP, rozpoznawanie zdarzeń z dokładnością do godzin i minut).
2. Oprogramowanie zarządzające jednostanowiskowe (Windows, MS SQL, arch. klient-serwer) w połączeniu z KDSystem Basic lub wielostanowiskowe w połączeniu z KDSystem Standard.
3. Kontrolery mogą pracować w sieci lokalnej (KDSystem Basic) lub rozległej (USB, LSN/WAN, światłowód - KDSystem Standard).
4. Współpraca z kontrolerami: KDT1000 oraz serii KDT2000/8000/16000.
5. Zintegrowane z systemem kontroli dostępu KDSystem Basic lub Standard (wspólna baza danych, zintegrowana aplikacja zarządzająca, wspólne zdarzenia).
1. Rozbudowana rejestracja czasu pracy (grupy RCP, harmonogramy roczne lub tygodniowe, rozpoznawanie zdarzeń z dokładnością do godzin i minut, modyfikacja lub dodawanie zdarzeń przez operatora; zaawansowane funkcje kwalifikacji czasu pracy – czas służbowy, prywatny, godziny nadliczbowe, urlopy, zwolnienia, absencje). Zawiera w sobie wszystkie funkcje RCP Basic.
2. Oprogramowanie zarządzające wielostanowskowe (Windows, MS SQL, arch. klient-serwer).
3. Kontrolery mogą pracować w sieci rozległej (USB, LSN/WAN, światłowód).
4. Współpraca z kontrolerami: KDT1000 oraz serii KDT2000/8000/16000.
5. Zintegrowane z systemem kontroli dostępu KDSystem Standard (wspólna baza danych, zintegrowana aplikacja zarządzająca, wspólne zdarzenia).
6. Zaawansowane funkcje naliczania czasu pracy (czas służbowy, prywatny, godziny nadliczbowe, praca w dzień wolny i/lub święto, odbiór godzin i dni wolnych, urlopy, zwolnienia, absencje).
8. Publikacja raportów RCP przez przeglądarkę www (oprogramowanie dodatkowe KDWeb).
9. Integracja z programami zewnętrznymi (programy kadrowo-płacowe) opcjonalnie.

Architektura systemu +

RCP BasicRCP Enterprise
1. Komputer zarządzający początkiem struktury systemu.
2. Wspólna baza danych dla kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.
3. Zintegrowany program zarządzający kontrolą dostępu i rejestracją czasu pracy.
4. Wykorzystanie do naliczania czasu pracy wybranych kontrolerów.
1. Serwer systemu początkiem struktury systemu.
2. Wspólna baza danych dla kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.
3. Zintegrowany program zarządzający kontrolą dostępu i rejestracją czasu pracy.
4. Każdy komputer-terminal systemu połączony z serwerem systemu przez sieć LAN/WAN.
5. Wykorzystanie do naliczania czasu pracy wybranych kontrolerów.
PRZYKŁADOWE ARCHITEKTURY SYSTEMU

PRZYKŁADOWA STRUKTURA SYSTEMU -KLIKNIJ PO WIĘCEJ.
PRZYKŁADOWE ARCHITEKTURY SYSTEMU

PRZYKŁADOWA STRUKTURA SYSTEMU RCP ENTERPRISE - KLIKNIJ PO WIĘCEJ.

PRZYKŁADOWA STRUKTURA SYSTEMU KR + RCP - KLIKNIJ PO WIĘCEJ.

Współpraca z czytnikami +

RCP BasicRCP Enterprise
Czytniki takie jak dla KDSystem Basic.Czytniki takie jak dla KDSystem Standard.

Zarządzanie +

RCP BasicRCP Enterprise
1. Jedna, wspólna grupa RCP (zbiór osób którym naliczany jest czas pracy).
2. Jedna, wspólna strefa RCP (zbiór kontrolerów-punktów rejestracji RCP).
3. Wybór podziału doby na: astronomiczne albo pracownicze uproszczone.
4. Brak harmonogramów RCP (planów pracy).
5. Prosty mechanizm obliczania czasu pracy (od wejścia do wyjścia lub na podstawie skrajnych wejścia i wyjścia).
6. Brak złożonej analizy czasu pracy (czas służbowy, prywatny, godziny nadliczbowe, odbiór godzin).
7. Brak możliwości edycji/dodawania/usuwania zdarzeń wejść i wyjść.
8. Proste raporty RCP: uproszczony brutto i uproszczony netto.
9. Możliwość powołania w systemie wielu operatorów do zarządzania systemem (mają jednak wspólny komputer).

Kontrolery systemu +

Basic RCPEnterprise RCP
1. KDT 750 *
2. KDT 1000
3. KDT 1500 *
4. KDT 2000
5. KDT 4000 *
6. KDT 8000
7. KDT 16000
1. KDT 750 *
2. KDT 1000 (z pewnymi ograniczeniami)
3. KDT1500 *
4. KDT 2000
5. KDT 4000 *
6. KDT 8000
7. KDT 16000

Współpraca z modułami +

Basic RCPEnterprise RCP
1. KD&RCP Web (dostęp przez przeglądarkę internetową do raportów RCP) w zakresie odpowiednio dostępnych raportów.1. KD&RCP Web (dostęp przez przeglądarkę internetową do raportów RCP) w zakresie odpowiednio dostępnych raportów.

Praca ON LINE lub OFF LINE +

Basic RCPEnterprise RCP
1. Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym wszystkich zdarzeń, automatyczne odświeżanie.
2. Tworzenie backup.
3. Program modyfikowany pod potrzeby klienta.
1. Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym wszystkich zdarzeń, automatyczne odświeżanie.
2. Tworzenie backup.
3. Program modyfikowany pod potrzeby klienta.
4. Współpraca z różnymi programami kadrowo-płacowymi poprzez np.:
- eksport zdarzeń z raportów KD/RCP z KDSystem do pliku np. txt., xls., czy innego,
- eksport wyników raportów RCP z KDSystem do pliku np. txt., xls., czy innego,
- udostępnieniu widoku bazy danych SQL,
- udostępnieniu usr'a do bazy KDSystem w trybie read-only,
- podstawowy interfejs do „hurtowni danych”.

Raporty +

Basic RCPEnterprise RCP
Raport RCP zawiera następujące filtry:
1. Grupa pracowników.
2. Grupa pracowników z podgrupami.
3. Zakres daty.
4. Zakres godziny.
5. Automatyczne uzupełnianie.
Raporty:
1. Podręczne.
2. Publiczne.
3. Prywatne.
4. Grupowe.
5. Indywidualne.
6. Ze stref, obszarów, kontrolerów.

7. Podstawowe wzorce raportów RCP:
- uproszczony netto
- uproszczony brutto,
- bilans,
- obecności,
- osobisty,
- osobisty 2,
- obszary,
- pełny,
- pełny rozszerzony,
- pełny skrócony,
- ramki czasowe,
- spóźnienia,
- urlop,
- wejście/wyjście
- itp.

Konfiguracja +

Basic RCPEnterprise RCP
1. Strefy RCP
2. Grupy RCP
3. Rodzaju doby:
- astronomiczna,
-pracownicza uproszczona.
1. Definiowanie stref RCP.
2. Definiowanie grup, podgrup, indywidualnie.
3. Rodzaju doby: astronomiczna, pracownicza, pracownicza uproszczona.
4. Wejście/wyjście zwykłe, służbowe.
5. Wpuszczanie/wypuszczanie gości przez osoby uprawnione.
6. Definiowanie harmonogramów RCP (tygodniowe, roczne, indywidualne).
7. Definiowanie grafików RCP, absencje, urlopy.
8. Definiowanie parametrów czasu pracy (grupowo, indywidualnie):
- zakres godzin nocnych, świątecznych
- rodzaj systemu czasu pracy: podstawowy, równoważny
- tryb pracy: podstawowy, zmianowy
- spóźnienia
- zamiana nadgodzin za spóźnienia
- kalendarz świąt
- różne części etatu
- normy średniotygodniowe
- godziny nadliczbowe: limity, odbiory, zatwierdzanie
- godziny ponadwymiarowe
- czas służbowy
- przerwy płatne: podstawowe, indywidualne
- czas przed harmonogramem
- grafik grupowy, indywidualny
- grafik grupowy – nieobecności (dzień roboczy, niepłatne zwolnienie z pracy, choroba, opieka nad członkiem rodziny, nieusprawiedliwiona nieobecność, delegacja, odbiór dnia wolnego, indywidualne),
- grafik grupowy – urlopy (wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, okolicznościowy, na żądanie, indywidualne).
9. tworzenie archiwum RCP.

Współpraca systemu +

Basic RCPEnterprise RCP
1. Basic KD (podstawowa kontrola dostępu i rejestracja zdarzeń),
2. Standard KD (standardowa kontrola dostępu i rejestracja zdarzeń)
3. Tworzenie grup RCP.
1. Basic KD (podstawowa kontrola dostępu i rejestracja zdarzeń),
2. Standard KD (standardowa kontrola dostępu i rejestracja zdarzeń)
3. Tworzenie drzewa RCP (grupy, wielopoziomowe podgrupy) z dziedziczeniem parametrów RCP.