Systemy kontroli dostępu
Rejestracja czasu pracy
Moduły dodatkowe
Integracje
Zapytania
oferta

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Oferta AC Project obejmuje systemy kontroli dostępu wytwarzane w dwóch wariantach:
-system podstawowy – KDSystem Basic,
-system zaawansowany – KDSystem Standard.

PONIŻSZA TABELA ZAWIERA PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH OBU SYSTEMÓW:

Przeznaczenie systemu +

KDSystem BasicKDSystem Standard
System przeznaczony dla małych firm o podstawowych wymaganiach lub firm większych, rozpoczynających „przygodę” z systemami kontroli dostępu. Jest to podstawowa kontrola dostępu z bezpłatnym pakietem oprogramowania KDSystem Basic (jednostanowiskowe). Rozwiązanie ekonomiczne z możliwością przyszłej rozbudowy do systemu KDSystem Standard.System przeznaczony dla firm średnich lub dużych o znaczących wymaganiach. Jest to zaawansowana kontrola dostępu wraz z opcjonalną rejestracją czasu pracy w wersji Basic lub Enterprise. Zaprojektowany do pracy ciągłej („on-line”) i zdolny do pracy autonomicznej („off-line”). W pełni skalowalny, pozwalający na obsługę wielu lokalizacji. Oprogramowanie wielostanowiskowe (architektura Clients-Server). Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi. Szeroki pakiet oprogramowania dodatkowego, wspomagającego wiele procesów firmy.

Cechy systemu +

KDSystem BasicKDSystem Standard
1. Uproszczona kontrola dostępu (dostęp 24h w wybrane dni tygodnia TAK/NIE),
2. Oprogramowanie zarządzające jednostanowiskowe (Windows, MS SQL),
3. Kontrolery zgrupowane w jednej lokalizacji, komunikacja przez USB,
4. Współpraca tylko z kontrolerami KDT1000,
4. Możliwość pracy kontrolerów bez stałej łączności z komputerem,
5. Uproszczone rozliczanie czasu pracy (Basic RCP).
1. Rozbudowana kontrola dostępu (kalendarze roczne lub tygodniowe, dostęp ustalany z dokładnością do godzin i minut),
2. Oprogramowanie zarządzające wielostanowiskowe (Windows, MS SQL),
3. Kontrolery mogą pracować w sieci rozległej w wielu lokalizacjach (USB, LAN/WAN, światłowód),
4. Współpraca z kontrolerami KDT1000, KDT2000, KDT8000, KDT16000
5. Możliwość pracy przy stałym połączeniu kontrolerów z komputerem-serwerem lub nie.
6. Rozliczanie czasu pracy uproszczone (RCP Basic) lub zaawansowane (RCP Enterprise) opcjonalnie.
7. Zaawansowane funkcje w kontroli dostępu (dostęp warunkowy, obsługa wind, śluz nadciśnieniowych, wrzutni kart gości, wyświetlaczy alfanumerycznych OLED).
8. Współpraca z oprogramowaniem dodatkowym do obsługi recepcji (KDGuest, KDKey), wartowni (KDView, KDCar).
9. Integracja z systemami zewnętrznymi (kontrola i pomiary ESD CBIS, depozytory kluczy SAIK) opcjonalnie,
10. Wbudowany edytor nadruków kart (opcja) w oprogramowanie zarządzające.
11. Współpraca z serwerem wizualizacji AC Viewer.

Wymogi instalacyjne +

KDSystem BasicKDSystem Standard
System pracuje na jednym stanowisku komputerowym.
Wymagany komputer - procesor klasy Intel i3/i5, 4GB RAM, dysk 200GB, 2-3 porty USB 2.0.
Wymagany system operacyjny Windows 7/ 8.1/ 10, obecny pakiet .NET 2.0
Oprogramowanie wykorzystuje serwer bazy danych Microsoft SQL Server 2005, 2008R2, 2012, 2014 w wersji:
- bezpłatnej (SQL EXPRESS),
- płatnej (Standard lub Enterprise Edition).
System przeznaczony do pracy wielostanowiskowej zgodnej z architekturą Client-Server.
Wymogi na sprzęt i system operacyjny dla stacji klienckich takie jak dla KDSystem Basic.
Dla serwera systemu, zalecana maszyna wirtualna z pamięcią operacyjną min. 8 GB RAM,
zasobami dyskowymi 200GB w formie macierzy RAID, systemem operacyjnym
Windows Server Standard 2008R2/2012/2014 x64 z bieżącymi aktualizacjami.
Wymagana obecność pakietu .NET 2.0.
Zalecany serwer bazy danych Microsoft SQL Server 2008R2, 2012, 2014 w wersji Standard lub Enterprise Edition wraz z odpowiednimi parametrami konfiguracyjnymi.
Instalacja pakietu MS Management Studio w wersji kompatybilnej z serwerem MS SQL.
Konfiguracja serwera SQL: wydzielona instancja KDSYSTEM, tryb autentykacji serwera SQL – mieszany (typu SQL oraz Windows),
odblokowane porty 1433 dla protokołu TCP i 1434 dla protokołu UDP, wymagana nastawa „-t272” w „server startup parameter” (dla MS SQL 2012 i wyższych).

Architektura systemu +

KDSystem BasicKDSystem Standard
1. Komputer zarządzający początkiem struktury systemu.
2. Każdy kontroler obsługuje jedno przejście kontrolowane (jednostronnie lub dwustronnie).
3. Kontrolery łączone magistralą KD-BUS łańcuchowo (odświeżanie sygnału).
4. Możliwość budowy struktury wielogałęziowej z wykorzystaniem rozdzielacza transmisji (KDHUB).
5. Magistrala transmisji KD-BUS oparta na pętli prądowej (konieczny konwerter USB/KD-BUS; przewód UTP/FTP).
6. Kontrolery w obudowach metalowych (centralki) wraz z zasilaczem i akumulatorem.
7. Centrale montowane po stronie chronionej przejścia kontrolowanego.
8. Połączenia magistralowe z/do kontrolerów wykonane pomiędzy centralami.
9. Połączenia lokalne do czytników, elementów wykonawczych doprowadzone do central.
1. Serwer systemu początkiem struktury systemu.
2. Każdy komputer-terminal systemu połączony z serwerem systemu przez sieć LAN/WAN.
3. Kontrolery pogrupowane w wiele grup (lokalizacji) do komunikacji.
4. Każdy kontroler obsługuje jedno przejście kontrolowane (jednostronnie lub dwustronnie).
5. Kontrolery łączone magistralą KD-BUS drzewiasto lub łańcuchowo (odświeżanie sygnału).
6. Możliwość budowy struktury wielogałęziowej z wykorzystaniem rozdzielacza transmisji KD-BUS (KDHUB).
7. Wykorzystanie sieci LAN/WAN dla komunikacji z kontrolerami KDT2000E/8000E/16000E.
8. Możliwość budowy struktury wielogałęziowej, mieszanej (LAN/WAN + KD-BUS).
9. Magistrala transmisji KD-BUS oparta na pętli prądowej (przewód UTP/FTP).
10. Kontrolery w obudowach metalowych (centralki) wraz z zasilaczem i akumulatorem.
11. Centrale montowane po stronie chronionej przejścia kontrolowanego.
12. Połączenia magistralowe z/do kontrolerów wykonane pomiędzy centralami.
13. Połączenia lokalne do czytników, elementów wykonawczych doprowadzone do central.
PRZYKŁAD ARCHITEKTURY SYSTEMU

TYPOWE POŁĄCZENIE - KLIKNIJ PO WIĘCEJ.
PRZYKŁAD ARCHITEKTURY SYSTEMU

DEPOZYTOR - KLIKNIJ PO WIĘCEJ.

LICZNIK OBECNOŚCI - KLIKNIJ PO WIĘCEJ.

KD KEY - KLIKNIJ PO WIĘCEJ.

APERIO - KLIKNIJ PO WIĘCEJ.

Obsługiwane czytniki +

KDSystem BasicKDSystem Standard
1. Czytniki identyfikatorów zbliżeniowych (karty/ breloki/ tagi) z interfejsem Wieganda*,
2. Czytniki dalekiego zasięgu UHF z interfejsem Wieganda*,
3. Czytniki pilotów zdalnego sterowania z interfejsem Wieganda*.


* Obsługiwane formaty Wieganda: 26, 32, 34, 37, 40, 42, 44 oraz 55 bitów
1. Czytniki identyfikatorów zbliżeniowych (karty/ breloki/ tagi) z interfejsem Wieganda*,
2. Czytniki kart zbliżeniowych z klawiaturą numeryczną oraz interfejsem Wieganda* (weryfikacja dwustopniowa karta+PIN),
3. Czytniki bezprzewodowe Aperio z interfejsem RS485,
4. Czytniki z szyfrowaną transmisją AES128 z interfejsem RS485,
5. Czytniki dalekiego zasięgu UHF z interfejsem Wieganda*,
6. Czytniki pilotów zdalnego sterowania z interfejsem Wieganda*.


* Obsługiwane formaty Wieganda: 26, 32, 34, 37, 40, 42, 44 oraz 55 bitów (w przypadku czytników z klawiaturą numeryczną dodatkowe formaty 6 i 8 bitów)

Kontrolery systemu +

KDSystem BasicKDSystem Standard
System obsługuje poniższe typy kontrolerów:
1. KDT 750 (pojemność 1000 identyfikatorów, bufor 4000 zdarzeń) *
2. KDT 1000 (pojemność 1000 identyfikatorów, bufor 4000 zdarzeń).Każdy kontroler ma pamięć nieulotną dla identyfikatorów, uprawnień i zdarzeń.
Każdy kontroler ma dane o uprawnieniach dostępowych.

* produkcja wygaszana
System obsługuje poniższe typy kontrolerów:
1. KDT 750 (pojemność 1000 identyfikatorów, bufor 4000 zdarzeń) *
2. KDT 1000 (pojemność 1000 identyfikatorów, bufor 4000 zdarzeń).
3. KDT 1500 (pojemność 2000 identyfikatorów, bufor 13000 zdarzeń) *
4. KDT 2000 (pojemność 2000 identyfikatorów, bufor 16000 zdarzeń)
5. KDT 4000 (pojemność 8000 identyfikatorów, bufor 8000 zdarzeń) *
6. KDT 8000 (pojemność 8000 identyfikatorów, bufor 16000 zdarzeń)
7. KDT 16000 (pojemność 16000 identyfikatorów, bufor 16000 zdarzeń)

Kontrolery serii KDT2000E/KDT8000E/KDT16000E współpracują z siecią LAN/WAN; wszystkie serii KDT2000/E/8000/E/16000/E obsługują wyświetlacze alfanumeryczne OLED

Każdy kontroler ma pamięć nieulotną dla identyfikatorów, uprawnień i zdarzeń.
Każdy kontroler ma dane o uprawnieniach dostępowych.

* produkcja wygaszana

Praca ON LINE lub OFF LINE +

KDSystem BasicKDSystem Standard
System pozwala na pracę w trybie on-line (stała komunikacja komputera z kontrolerami przejść) oraz na pracę off line (brak komunikacji, praca kontrolerów wg. ostatnich nastaw).
W trybie on-line możliwe jest śledzenie ruchu na przejściach, zdarzenia spływają na bieżąco. W trybie off line zdarzenia zapisywane są do bufora podręcznego i są ściągane do bazy danych dopiero po nawiązaniu komunikacji.
W obu trybach kontroler nieprzerwanie realizuje swoje zadania przyznawania dostępu wg. ustalonego harmonogramu.
System realizuje wszystkie zadania Basic KD oraz dodatkowo w trybie on line umożliwia realizację funkcji dostępu warunkowego np. antipassbac globalny. Możliwa jest również programowana reakcja na wybrane zdarzenia (komunikat, dźwięk na stacji klienckiej). Tryb on line jest niezbędny do pracy systemu wizualizacji stanu przejść na obiekcie.
Aby zrealizować wszystkie wymienione funkcjonalności w krótkim reżimie czasowym komunikacją pomiędzy serwerem systemu a siecią kontrolerów zajmuje się wyspecjalizowany wielowątkowy serwis. Gwarantuje on 100% pewność przesyłania danych pomiędzy serwerem a kontrolerami.
Żadne zdarzenie nie zginie, nawet gdy w trakcie pracy zatrzymany zostanie serwer SQL!

Bezpieczeństwo PPOŻ +

KDSystem BasicKDSystem Standard
Spełnienie kryteriów bezpieczeństwa PPOŻ spoczywa na projektantach instalacji budynkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić przy uzbrajaniu przejść na drogach ewakuacyjnych (właściwy osprzęt, okablowanie itp). W systemie Basic przewidziano obsługę przejść z użyciem rygli rewersyjnych oraz zwór elektromagnetycznych, które pozbawione prądu odblokują przejście. Istnieje również specjalny typ raportu "EWAKUACJA". Przycisk raportu widoczny jest zawsze w programie zarządzającym a jego użycie spowoduje natychmiastowy wydruk pełnej listy pracowników oraz gości, przebywających na terenie obiektu wraz z ostatnim miejscem ich przebywania. Funkcjonalność powstała na potrzeby służb PPOŻ.KDSystem Standard przystosowany jest do wymogów bezpieczeństwa PPOŻ na kilku płaszczyznach:
-kontrolery serii KDT2000/KDT8000/KDT16000 posiadają dedykowane zaciski do podłączenia przycisków ewakuacyjnych lub modułów rozłączeń z centrali systemu PPOŻ. Użycie obwodu bezpieczeństwa jest monitorowane, zapisywane są odpowiednie zdarzenia oraz działa sygnalizacja na czytnikach.
-podobnie jak w systemie KDSystem Basic istnieje specjalny typ raportu "EWAKUACJA"wyzwalany wyróżnionym przyciskiem w aplikacji zarządzającej KDSystemManager. Drukowana jest pełna lista pracowników oraz gości przebywających na terenie obiektu wraz z ostatnim miejscem ich przebywania.
-opracowana została specjalna aplikacja połączona z wielkogabarytową tablicą informacyjną LED, informującą o ilości osób przebywających w danej chwili na danym obiekcie. W przypadku ogłoszenia ewakuacji osoby, które opuściły budynek rejestrują się na czytniku pod tablicą, powodując odliczanie na liczniku stanu osób pozostałych w budynku.

Zarządzanie +

KDSystem BasicKDSystem Standard
Oprogramowanie zarządzające może być współdzielone przez wielu użytkowników. Każdy z nich posiada indywidualny login i hasło oraz zestaw uprawnień, nadany przez administratora systemu. Nadane prawa ograniczają dostęp do poszczególnych funkcjonalności programu, do osób którymi ma prawo administrować oraz do stref i obszarów, które mu podlegają.
Użytkownicy KDSystem Basic posiadają jedno wspólne stanowisko oprogramowania zarządzającego. Drzewko grup osobowych jest jednopiętrowe, nie posiada możliwości tworzenia podgrup.
1. Jednopoziomowe drzewo grup dostępowych (grup KD).
2. Dziedziczenie uprawnień dostępowych w ramach drzewa grup.
3. Przypisywanie uprawnień dostępowych do grup lub indywidualnie do osób.
4. Poziom dostępu (uprawnienia dostępowe) to kombinacja obszaru kontrolowanego i kalendarza lub przejścia kontrolowanego i kalendarza.
5. Możliwość indywidualizacji uprawnień przez dodawanie lub odejmowanie uprawnień osobom w grupach.
6. Możliwość powołania w systemie wielu operatorów do zarządzania systemem (mają jednak wspólny komputer).
Oprogramowanie zarządzające KDSystem Standard posiada wszystkie cechy zarządzania KDSystem Basic, poszerzone o możliwość pracy na wielu stacjach klienckich.
Drzewko grup dostępowych pozwala na tworzenie wielu zagnieżdżonych podgrup, funkcjonuje mechanizm dziedziczenia praw, propagowany z wyższego poziomu drzewka na poziomy niższe.
1. Wielopoziomowe drzewo grup dostępowych (grup KD): grupy i podgrupy.
2. Dziedziczenie uprawnień dostępowych w ramach drzewa grup.
3. Przypisywanie uprawnień dostępowych do grup lub indywidualnie do osób.
4. Poziom dostępu (uprawnienia dostępowe) to kombinacja obszaru kontrolowanego i kalendarza lub przejścia kontrolowanego i kalendarza.
5. Możliwość indywidualizacji uprawnień przez dodawanie lub odejmowanie uprawnień osobom w grupach.
6. Możliwość powołania w systemie wielu operatorów do zarządzania systemem.

Raporty +

KDSystem BasicKDSystem Standard
W systemie Basic znajdziemy 3 raporty zdarzeniowe KD: Czas pracy, Zdarzenia, Obecność.
Istnieje również możliwość częściowego lub pełnego eksportu listy pracowników do pliku csv.
W systemie Standard, oprócz raportów systemu Basic, istnieje mechanizm tworzenia własnych raportów z szablonów bazowych. W raportach tych można wybrać rodzaj nagłówka i stopki oraz zestaw kolumn prezentowanych w tabeli raportu.
W programie zarządzającym KDSystemManager domyślnie udostępnionych jest 6 raportów KD. Oprócz raportu Czas pracy, Obecność, Zdarzenia domyślnie prezentowane są raporty przewidziane dla Gości i Kluczy. Każda lista prezentowana w programie posiada funkcję eksportu do pliku csv.

Support +

W celu uzyskania bezpośredniego wsparcia kliknij tutaj.

 

Opis System kontroli dostępu +

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Oferta AC Project obejmuje systemy kontroli dostępu wytwarzane w dwóch wariantach:
-system podstawowy – KDSystem Basic,
-system zaawansowany – KDSystem Standard.

PONIŻSZA TABELA ZAWIERA PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH OBU SYSTEMÓW:

Systemy kontroli dostępu +

Koncesja Systemy kontroli dostępuAC Project - rzetelna firma

Firma AC PROJECT jest polskim producentem systemów kontroli dostępu oraz rozliczania czasu pracy

.
Produkujemy zarówno sprzęt jak i oprogramowanie, na obu polach są to nasze autorskie opracowania tworzące nasz system kontroli dostępu.
Jesteśmy na polskim rynku już od ponad 20 lat!

Posiadamy koncesję MSWiA, licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Jako polski producent jesteśmy w stanie przystosowywać nasze produkty do zmiennych potrzeb rodzimego rynku.
Wyroby AC PROJECT są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami (PN-EN 50133), dotyczącymi Systemów kontroli dostępu.

Produkowane przez nas urządzenia cechują się bardzo wysoką jakością, są bezawaryjne i tanie w eksploatacji.
Produkcja odbywa się w Polsce z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Klienci AC Project Sp.J.:

 • Ministerstwa
 • Jednostki Wojskowe
 • Sądy
 • Muzea
 • Państwowe Jednostki Naukowe
 • Państwowe Jednostki Organizacyjne
 • Spółki Skarbu Państwa
 • Firmy farmaceutyczne
 • Zakłady produkcyjne
 • Właściciele i administratorzy obiektów biurowych
 • Wspólnoty mieszkaniowe, osiedlowe
 • Właściciele sklepów
 • Inni użytkownicy SKD i RCP