System kontroli dostępu wzbogacony został o nową funkcjonalność tzw.losomat. Rozwiązanie stosowane jest najczęściej na bramkach wejściowych do zakładu, gdzie prowadzona jest wyrywkowa kontrola pracowników.
Działanie funkcji opiera się na algorytmie losowania pseudolosowego przechodzących osób z zadanym uśrednionym prawdopodobieństwem wylosowania (np. 5%).
Osoba zbliżając kartę do czytnika poddawana jest losowaniu i w momencie jej wylosowania zostaje zablokowana.
System utrzymuje taką blokadę na wszystkich pozostałych przejściach na granicy przekraczanej strefy.
Wycofanie blokady następuje dopiero po weryfikacji osoby przez stosowne służby oraz wpisaniu do systemu wyniku przeprowadzonej kontroli.