Grupowe zarządzanie blokadą lub odblokowaniem wybranych przejść to nowa funkcjonalność związana z normą obronną. Operator systemu może zdefiniować szereg scenariuszy, które będą następnie wywoływane za pomocą przypisanych do nich przycisków.
Dla przykładu możemy zdefiniować scenariusz blokady wszystkich wejść do wybranego budynku na określony czas lub do odwołania.
Analogicznie możemy stworzyć scenariusz odblokowania do odwołania wybranych przejść np. stanowiących drogę ewakuacyjną w danym obiekcie.

* Funkcjonalność wymaga użycia kontrolerów serii KDT2000/KDT8000/KDT16000 z firmware > 34.