Uwaga ! Opisywane poniżej procedury należy wykonać przed końcem każdego roku, najlepiej w miesiącu listopad.

W przypadku posiadania systemu KDSystem Basic niezbędne jest przeprowadzenie etapu I operacji przygotowania bazy danych programem narzędziowym KDTerminalConfig2.
Niewykonanie tej operacji może skutkować problemami przy tworzeniu raportów, które korzystają z szablonów kalendarzy, obowiązujących w kolejnym roku.

W przypadku posiadania systemu KDSystem Standard konieczne jest wykonanie zarówno etapu I oraz etapu II przygotowania bazy danych.
Operacja etapu II dotyczy przypadku, gdy w systemie wykorzystujemy całoroczne kalendarze dostępowe, które należy przystosować do kolejnego roku kalendarzowego (opis szczegółów w dokumencie pdf.).
Niewykonanie operacji etapu II może skutkować odebraniem praw dostępowych użytkownikom kalendarzy całorocznych.

OPERACJE ETAPU I:

Instrukcja użycia KDTerminalConfig2 (PDF)
KDTerminalConfig2 (ZIP)

OPERACJA ETAPU II:

KDSystem2 instrukcja przygotowania do zmiany roku (PDF)