System kontroli dostępu został wyposażony w interfejsy umożliwiające integrację z zewnętrznymi systemami nadzoru budynkowego BMS (Building Management Systems). Integracja bazuje na 2 technologiach – bezpośrednim dostępie do wybranych zasobów bazy danych MSSQL oraz przy użyciu protokołu ModBus TCP/IP. Obie technologie pozwalają pobierać tablice stanów przejść w celu ich wizualizacji na planach obiektu oraz inicjować funkcje sterowania takie jak odblokowanie bądź blokada drzwi wprost z mapy obiektu. W chwili obecnej wdrożone są integracje z systemami Axxon Intellect Enterprise oraz Ifter EQU 2.