Moduły dodatkowe

Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
Kilkuset Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych

Moduły dodatkowe

MODUŁY DODATKOWE

Pod pojęciem modułu kryją się dodatkowe funkcjonalności, obecne w oprogramowaniu podstawowym, uzależnione od licencji klienta, jak również odrębne oprogramowanie, korzystające z tej samej bazy danych systemu.

Dostęp warunkowy to funkcjonalność serwisu komunikacyjnego KDRequester, aktywowana odpowiednim typem licencji.
W aplikacji zarządzającej KDSystemManager dla wybranego obszaru definiujemy dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, by dostęp do tego obszaru był możliwy.
Restrykcje te będą sprawdzane w chwili użycia karty na czytnikach broniących dostępu do obszaru.

Mechanizm pozwala weryfikować spełnienie poniższych warunków:
– zachować limit czasu pobytu w obszarze (wymagany czas minimalny, maksymalny lub oba na raz),
– antipassback – zablokować osobie prawo wejścia do obszaru, w którym, według systemu, dana osoba jest nadal obecna,
– utrzymać warunek maksymalnej liczby osób w obszarze (nie wpuszczać kolejnych osób do obszaru),
– uzyskać dostęp do obszaru o ile spełniony jest warunek obecności właściciela pomieszczenia (obszaru),
– współpraca z systemem ESD (osoba może wejść/wyjść do strefy czystej o ile badania na stanowisku kontroli ESD (oporności) przeszły pomyślnie)
– współpraca z depozytorem kluczy SAIK (osoba może opuścić strefę-obszar depozytora, jeżeli zwróciła w depozytorze pobrane wcześniej klucze)