Firma AC Project jest producentem urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład systemów kontroli dostępu,  jest także wytwórcą oprogramowania zarządzającego.

Poniżej przedstawiono główne kategorie oferowanych produktów:

 

Kontroler KDT16000

Kontroler systemu KDSystem Standard, obsługujący pojedyncze przejście lub kołowrót dwukierunkowy.
Doposażony w dodatkowe moduły elektroniczne, realizuje specjalizowane zadania sterowania śluzą nadciśnieniową (oznaczenie S), windą do 64 pięter (oznaczenie L).
Kontroler posiada jedno wejście oraz dwa wyjścia KD BUS, opcjonalnie może być wyposażony w moduł‚ komunikacji ETHERNET (oznaczenie E).
Pojemność kontrolera to 16 000 identyfikatorów oraz 16 000 zdarzeń w buforze okrężnym.
Kontroler obsługuje 2 czytniki z interfejsem Wieganda, w tym również wersje z klawiaturą numeryczną (PIN).
Dodatkowy interfejs RS485 pozwala podłączyć 2 czytniki, zgodne z protokołem OSDP, wyświetlacze OLED, czytnik bezprzewodowy APERIO.
W kontrolerze KDT16000 wykorzystywane są 2 rodzaje kalendarzy dostępowych: tygodniowe oraz roczne, dostęp ustawiany z dokładnością do godzin i minut.
Kontroler posiada 6 wejść cyfrowych, 3 wejścia parametryczne, 2 wyjścia przekaźnikowe oraz 3 wyjścia typu open collector.
Wejścia wykorzystywane są do monitoringu stanu przejścia, odblokowywania przejścia przyciskami, integracji z systemami bezpieczeństwa itp.
Kontroler wyposażony jest w dedykowane złącza:
-czytnika wejściowego oraz wyjściowego z interfejsem Wieganda,
-przekaźników sterujących przejściem,
-wejść oraz wyjść cyfrowych,
-zasilania urządzeń zewnętrznych 13,8 VDC 1 A,
-sekcji bezwzględnego odblokowania przejścia z systemu PPOŻ lub przycisku ewakuacyjnego

Kontroler KDT8000

Kontroler systemu KDSystem Standard, obsługujący pojedyncze przejście lub kołowrót dwukierunkowy.

Doposażony w dodatkowe moduły elektroniczne, realizuje specjalizowane zadania sterowania śluzą nadciśnieniową (oznaczenie S), windą do 64 pięter (oznaczenie L).
Kontroler posiada jedno wejście oraz dwa wyjścia KD BUS, opcjonalnie może być wyposażony w moduł komunikacji ETHERNET (oznaczenie E).
Pojemność kontrolera to 8 000 identyfikatorów oraz 16 000 zdarzeń w buforze okrężnym.
Kontroler obsługuje 2 czytniki z interfejsem Wieganda, w tym również wersje z klawiaturą numeryczną (PIN).
Dodatkowy interfejs RS485 pozwala podłączyć 2 czytniki, zgodne z protokołem OSDP, wyświetlacze OLED, czytnik bezprzewodowy APERIO.
W kontrolerze KDT8000 wykorzystywane są 2 rodzaje kalendarzy dostępowych: tygodniowe oraz roczne, dostęp ustawiany z dokładnością do godzin i minut.
Kontroler posiada 6 wejść cyfrowych, 3 wejścia parametryczne, 2 wyjścia przekaźnikowe oraz 3 wyjścia typu open collector.
Wejścia wykorzystywane są do monitoringu stanu przejścia, odblokowywania przejścia przyciskami, integracji z systemami bezpieczeństwa itp.
Kontroler wyposażony jest w dedykowane złącza:
-czytnika wejściowego oraz wyjściowego z interfejsem Wieganda,
-przekaźników sterujących przejściem,
-wejść oraz wyjść cyfrowych,
-zasilania urządzeń zewnętrznych 13,8 VDC 1 A,
-sekcji bezwzględnego odblokowania przejścia z systemu PPOŻ lub przycisku ewakuacyjnego

 

Kontroler KDT2000

Podstawowy kontroler systemu KDSystem Standard, obsługujący pojedyncze przejście lub kołowrót dwukierunkowy.
Doposażony w dodatkowe moduły elektroniczne, realizuje specjalizowane zadania sterowania – śluzą nadciśnieniową (oznaczenie S), windą do 64 pięter (oznaczenie L).
Kontroler posiada jedno wejście oraz dwa wyjścia KD BUS, opcjonalnie może być wyposażony w moduł komunikacji ETHERNET (oznaczenie E).
Pojemność kontrolera to 2000 identyfikatorów oraz 16 000 zdarzeń w buforze okrężnym.
Kontroler obsługuje 2 czytniki z interfejsem Wieganda, w tym również wersje z klawiaturą numeryczną.
Dodatkowy interfejs RS485 pozwala podłączyć 2 czytniki, zgodne z protokołem OSDP, wyświetlacze OLED, czytnik bezprzewodowy APERIO.
W kontrolerze KDT2000 wykorzystywane są 2 rodzaje kalendarzy dostępowych – tygodniowe oraz roczne, dostęp ustawiany z dokładnością do godzin i minut.
Kontroler posiada 6 wejść cyfrowych, 3 wejścia parametryczne, 2 wyjścia przekaźnikowe oraz 3 wyjścia typu open collector.
Wejścia wykorzystywane są do monitoringu stanu przejścia, odblokowywania przejścia przyciskami, integracji z systemami bezpieczeństwa itp.
Płyta kontrolera wyposażona jest w dedykowane złącza:
-czytników: wejściowego oraz wyjściowego z interfejsem Wieganda,
-przekaźników sterujących przejściem,
-wejść oraz wyjść cyfrowych,
-zasilania urządzeń zewnętrznych 13,8 VDC 1A,
-sekcji bezwzględnego odblokowania przejścia z systemu PPOŻ lub przycisku ewakuacyjnego.

 

 

 

Kontroler KDT1000

KDT 1000 – podstawowy kontroler systemu KDSystem Basic, z uproszczonym kalendarzem dostępowym (dostęp 24h w wybrane dni tygodnia).
Kontroler posiada nieulotną pamięć na 1000 identyfikatorów oraz 4 000 zdarzeń w buforze okrężnym.
Obsługuje 2 czytniki z interfejsem Wieganda (bez klawiatury), czujnik drzwiowy, przycisk otwarcia lub czujnik sabotażowy skrzynki.
Dwa wysokoprądowe wyjścia typu open drain pozwalają sterować ryglem lub zworą prądu stałego 13.8V.
Kontroler posiada jedno wejście oraz jedno wyjście magistrali KDBUS.
Niewielki rozmiar (szerokość pojedynczego modułu szyny DIN), umożliwia montaż kilku kontrolerów w jednej obudowie.