Firma AC Project jest producentem urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład systemów kontroli dostępu,  jest także wytwórcą oprogramowania zarządzającego.

Poniżej przedstawiono główne kategorie oferowanych produktów:

 

Rejestracja czasu pracy

w budowie.

Kontrola dostępu

w budowie.

KDViewer

elektroniczna mapa synoptyczna dostępna przez przeglądarkę internetową.

Umożliwia prezentację w czasie rzeczywistym (ON-LINE) najistotniejszych zdarzeń zaistniałych w systemie KD, w formie aktywnych symboli naniesionych na podkładach budowlanych obiektu.

KDTimer

KD Timer to niezależny serwis, instalowany na serwerze systemu kontroli dostępu. Serwis uruchamia się automatycznie wraz z uruchomieniem systemu operacyjnego i pracuje w tle bez konieczności zalogowania operatora. Głównym celem pracy serwisu jest wykonywanie cyklicznych eksportów danych RCP do plików. Ustawiany jest harmonogram eksportów oraz rodzaj eksportowanych danych.

KDTablica

elektroniczna mapa synoptyczna zawierająca listę obecności wybranych pracowników dostępna przez przeglądarkę internetową. Umożliwia prezentację w czasie rzeczywistym (ON-LINE) stanu obecności (obecny/nieobecny) wybranych/lub wszystkich (w zależności od ich liczby i wielkości monitora) pracowników. Moduł ten ściśle współpracuje z systemem KD&RCP.

Nazwiska osób obecnych podświetlane są na zielono, a nieobecnych są nie podświetlane.

KDPrint

projektowanie, personalizacja kart, identyfikatorów pracowników, gości bezpośrednio  z KDManager na wybrane, dedykowane drukarki

KDLockers

prowadzenie, zarządzanie bazą szafek np. pracowniczych w firmie (wolne, zajęte, wszystkie).

KDLift

umożliwia kontrolę dostępu do pięter budynku (przyciski w kabinie windy lub przyciski przywołania),

konfiguracje uprawnień osób (kart) dostępu do wybranych pięter,

rejestrację zdarzeń.

KDKey

tworzenie i zarządzanie bazą kluczy do pomieszczeń firmy nieobjętych SKD. Wykonywanie raportów, ich wydruk, eksport w formacie HTML lub Excel (csv).

KDGuest

rejestracja gości odwiedzających, przypisywanie, wydawanie i odbiór kart gościnnych, zarządzanie bazą kart gości odwiedzających firmę, wykonywanie raportów (kto, kogo, w jakim celu, kiedy i jak długo odwiedzał/był odwiedzany), ich wydruk, eksport w formacie HTML lub Excel (csv).

Współpraca ze skanerem dowodów osobistych i / lub paszportów w zakresie dozwolonym przez ustawę o ochronie danych osobowych.

KDCar

ewidencja uprawnionych pojazdów, kierowców i pasażerów wpuszczanych na teren zakładu objętego systemem KD.

KD/RCP Web

możliwość raportowania RCP indywidualnie dla każdego pracownika lub grupowo dla kierowników z wykorzystaniem indywidualnych loginów i haseł przez przeglądarkę internetową (głównie w pakiecie RCP Enterprise).

Dostęp Warunkowy

Dostęp warunkowy to funkcjonalność serwisu komunikacyjnego KDRequester, aktywowana odpowiednim typem licencji.
W aplikacji zarządzającej KDSystemManager dla wybranego obszaru definiujemy dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, by dostęp do tego obszaru był możliwy.
Restrykcje te będą sprawdzane w chwili użycia karty na czytnikach broniących dostępu do obszaru.

Mechanizm pozwala weryfikować spełnienie poniższych warunków:
? zachować limit czasu pobytu w obszarze (wymagany czas minimalny oraz maksymalny),
? antipassback ? zablokować osobie prawo wejścia do obszaru, w którym, według systemu, dana osoba jest nadal obecna,
? utrzymać warunek maksymalnej liczby osób w obszarze (nie wpuszczać kolejnych osób do obszaru),
? uzyskać dostęp do obszaru i ile spełniony jest warunek obecności właściciela w obszarze (pomieszczeniu),
? współpraca z systemem ESD (osoba może wejść/wyjść do strefy czystej o ile badania na stanowisku kontroli ESD (oporności) przeszły pomyślnie)
? współpraca z depozytorem kluczy SAIK (osoba może opuścić strefę-obszar depozytora, jeżeli zwróciła w depozytorze pobrane wcześniej klucze)