Firma AC Project jest producentem urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład systemów kontroli dostępu,  jest także wytwórcą oprogramowania zarządzającego.

Poniżej przedstawiono główne kategorie oferowanych produktów:

 

Wyświetlacze RCP

W celu uniknięcia konfliktów na tle niezgodności wskazań czasu w systemie RCP z indywidualnymi wskazaniami czasu na zegarkach pracowników, zaleca się wyposażenie punktu RCP w dwuwierszowe wyświetlacze RCP (wskazujące aktualną datę, czas bieżący, nr. pracownika, komunikaty RCP).

Montowany może być na ścianie w pobliżu czytników RCP lub wbudowany w pokrywę tripoda/kołowrota współpracującego z systemem RCP.

Tablice informacyjne

w budowie.

Sterowniki wind

w budowie.

Rozgałęziacze transmisji KDBUS

– KD HUB1008 (jedno wejście transmisji KDBUS, osiem wyjść KDBUS)

– KD HUB1006E (jedno wejście Ethernet, sześć wyjść KDBUS)

– KD HUB1006FO (wejście (TxD, RxD), wyjście (TxD, RxD) światłowodowe wielomodowe, sześć wyjść KDBUS)

– KD HUB1006EFO (jedno wejście Ethernet, wyjście (TxD, RxD) światłowodowe wielomodowe, sześć wyjść KDBUS)